W ramach realizowanego przez PWSZ w Raciborzu projektu “PWSZ Uczelnią Dostępną dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” w ostatnim czasie odbyły się dwie wizyty studyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim (27-29 października 2021) oraz w Uniwersytecie Warszawskim (21-23 luty 2022).

Tematy wizyt:

  • zapoznanie się z funkcjonowaniem Biur ds. osób z niepełnosprawnościami,
  • dostępność architektoniczna i cyfrowa,
  • infrastruktura IT,
  • Akademicka Biblioteka Cyfrowa – otwarte zasoby,
  • prowadzenie lektoratów w formie alternatywnej,
  • spotkanie z doradcami edukacyjnymi,
  • zasady projektowania uniwersalnego

Wizyta studyjna na Uniwersytecie Warszawskim

Skip to content