PLAN WIZYTY STUDYJNEJ: 3.03.2022 r.

  • Funkcjonowanie Zespołu ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością
    i oferta wsparcia, indywidualne lektoraty, wsparcie edukacyjne studentów z niepełnosprawnościami, projekt Uczelnia dostępna
  • Adaptacja materiałów dydaktycznych, kurs orientacji przestrzennej, zamówienia publiczne
  • Asystent dydaktyczny, ABC, transport
  • Wsparcie studentów, doktorantów z niepełnosprawnościami oraz będących w kryzysie psychicznym
  • Wsparcie pracowników administracyjnych oraz dydaktyczno-naukowych w zakresie kontaktów z osobami będącymi w kryzysie psychicznym
  • Superwizje dla pracowników w ramach projektu Uczelnia dostępna.
  • Doradztwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Organizacja kształcenia na odległość, platforma elearningowa, system szkoleń kadry dydaktycznej w zakresie tworzenia dostępności uczelni, przygotowanie materiałów dydaktycznych.
Skip to content