PROGRAM WYDARZENIA

18 maja

13:00-14:00 Obiad

14:00-15:00  Otwarcie seminarium. Uczelnie dostępne – system wsparcia (ATU), Anna Rdest, Justyna Polak, Joanna Laszczak, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
15:00-17:30  Prezentacja wybranych form wsparcia

  • Wsparcie psychologiczne, Anna Duczmalewska, Magdalena Biernat, Klaudia Bułka, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  • Lektoraty z języków obcych oraz z języka polskiego dla osób głuchych, Beata Gulati, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości
  • Studio nagrań treści do E-learningu, Danuta Zwolińska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
  • Dostępność materiałów informacyjnych (nie tylko dydaktycznych), Krzysztof Peda, Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości

18:30              Kolacja 

19 maja

9:00-14:00     Koncepcja oraz znaczenie Ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami

9:00-10:30     Wprowadzenie – Główne założenia oraz cele Ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami, Paweł Wdówik, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Justyna Kucińska, Joanna Bryk, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

10:30-12:10 Konsultacje – praca warsztatowa w grupach:

  • Dostępność komunikacyjno – informacyjna, Katarzyna Heba, Natalia Klejnszmidt, Joanna Bryk, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
  • Dostępność cyfrowa, Grzegorz Kubalski, Marek Kowalski, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
  • Wsparcie osób z niepełnosprawnościami psychospołecznymi, Robert Trzaskowski, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, Mateusz Kobryn, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
  • Zmiany w prawie o szkolnictwie wyższym, Anna Rdest, Agata Szal, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

12:10-12:30  Przerwa

12:30-14:00  Podsumowanie i prezentacja wniosków grup warsztatowych

14:00-15:00  Obiad

15:00-17:30  Rzeczy niemożliwe załatwiamy od ręki, na cuda trzeba chwilę poczekać – nadzwyczajne działania uczelni w zakresie wsparcia studentów ze specyficznymi potrzebami,Patrycja Goryń, Uniwersytet w Białymstoku, Anna Wesołowska, Szczepan Moskwa, Akademia Górniczo Hutnicza, Katarzyna Senko, Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

18:00              Kolacja 

20 maja

9:30-10:30     Realizacja projektów 3.5 – ostatnia prosta. Efektywne wydatkowanie, a oszczędności w projekcie, Agata Szal, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

10:30-11:00  Podsumowanie i zakończenie seminarium

na zdjęciu dr Danuta Zwolińska stoi w sali wśród uczestników konferencji i omawia zagadnienie.
Skip to content