Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu poszukuje kandydata/kandydatki do realizacji zadania w ramach projektu pt. „PWSZ uczelnią otwartą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19

Zadanie:

PROWADZENIE BIURA OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BON) obejmujące:

Prowadzenie gospodarki materiałowej oraz inwentaryzacja sprzętu wspierającego proces dydaktyczny.

Inwentaryzacja sprzętu wspierającego proces dydaktyczny.

Inwentaryzacja usprawnień architektonicznych w tym niezbędne serwisy, dozoru „UDT”.

Obsługa studentów niepełnosprawnych.

Obsługa administracyjna BON.

W okresie od 01.10 2020 r. do 30.06.2023 r.

Celem działania jest wsparcie studentów z  niepelnosprawością  oraz studentów ze specyficznymi potrzebami PWSZ w Raciborzu korzystających z Biura Obsługi Niepełnosprawnych

Wymagania:

– kandydat/kandydatka posiada wykształcenie wyższe zawodowe (studia pierwszego stopnia)

  na  kierunku Administracja;

jest absolwentem PWSZ w Raciborzu;

– posiada znaczny stopień niepełnosprawności, z tytułem upośledzenia narządu ruchu oraz choroby neurologicznej (aktualne orzeczenie o niepełnosprawności);

– posiada umiejętność obsługi komputera;

– posiada ukończone warsztaty: Negocjacje z narzędziami programowania neurolingwistycznego (NLP) poświadczone dokumentem

– posiada ukończone szkolenie projektowe: Praca nad projektem biznesowym (certryficat)

– ukończony kurs  Mój własny biznes (certyfikat)

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów w PWSZ w Raciborzu, Biurze Spraw Osobowych w terminie do dnia 23 września 2020 r.

Skip to content