Dyżury

Pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych

dr Danuta Zwolińska

Dyżury:

wtorek 10:00 – 12:00

czwartek 10:00 – 12:00

 

Logopeda dr Beata Fedyn

poniedziałek 18-30 – 19.15

wtorek 18:00 – 18:45

piątek 17:00 – 17:45

 

Psycholog mgr Ewa Świerczek

piątek (tydzień nieparzysty), godz. 13.00-15.00  BON

            (tydzień parzysty),       godz. 8.15-9.15 (MS Teams)

Konsultacje możliwe również w inne dni po wcześniejszym ustaleniu terminu (mail, MS Teams, telefon)

 

 

Pedagog/doradca zawodowy dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
mgr Beata Gawłowska

poniedziałek  godz. 16.00 – 18.00.