Dokumenty do pobrania:

Instrukcja:

Poniższe pliki zostały opracowane w formie formularzy w programie Microsoft Word. 

Wybrany plik należy zapisać na dysku. Po otwarciu możemy edytować wybrane pola takie jak np. imię, nazwisko, data urodzenia itd.

Część opcji odpowiedzi zawiera możliwość zaznaczenia wyboru za pomocą X w przypisanej kratce. Aby wybrać odpowiednią opcję, należy kliknąć na kwadrat przy odpowiedzi – znak X powienien pojawić się automatycznie. Jeśli użytkownik posiada wersję Microsoft Word starszą niż 2010 prosimy o ręczne dopisanie X przy wybranej odpowiedzi.

Po wypełnieniu plik należy zapisać w formie PDF (Plik > Zapisz jako> format pliku *PDF) i podpisać za pomocą podpisu elektronicznego. 

Zapisane i podpisane pliki należy odesłać mailowo na adres: ozn@pwszrac.pl

Skip to content