Ponad rok życia w obliczu nieustannego zagrożenia jakim jest pandemia wpłynęło niekorzystnie na stan naszego funkcjonowania w kontekście zdrowia psychicznego.

Wielu z nas może potwierdzić, że ograniczenie kontaktów społecznych, konieczność pracy zdalnej, zamknięte szkoły i uczelnie, brak możliwości integracji, korzystania z dóbr kultury czy rozrywki wywołują frustrację, niepokój, zwiększoną drażliwość czy stan obniżonego nastroju. Coraz częściej towarzyszy nam panika i lęk przed zagrożeniem życia oraz uzasadnione obawy związane z niepoznaną do końca chorobą.

W odpowiedzi na sytuację zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej osobom niepełnosprawnym: mgr Beata Gawłowska, mgr Zofia Jędorowicz, mgr Ewa Świerczek podejmuje kolejną inicjatywę włączając się w ogólnopolskie działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego studentów.

Dlatego tworzymy bazę dostępnych materiałów informacyjnych w zakresie promocji zdrowia psychicznego 

Działania prowadzone są w ramach projektu „PWSZ uczelnią otwartą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”  

POLECAMY:

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami „Mamy prawo do niezależnego życia. Nie możemy dłużej czekać!”, który odbędzie się 23 października 2021 r. o godz. 10:00 w trybie zdalnym.

Wiodący temat VII Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, znajdzie swoje odbicie w deinstytucjonalizacji – obszarze, który poddawany jest dyskusjom nie tylko w środowisku osób z niepełnosprawnościami ale także wśród ich rodziców i sojuszników. Argumenty, że nie ma innej drogi do prawdziwie niezależnego życia konfrontowane są z tradycyjnym spojrzeniem na system wsparcia i jego możliwości. Zmiany świadomościowe i demograficzne sprawiają, iż deinstytucjonalizacja staje się tematem, którego nie da się pominąć, a dzisiejsze błędy i zaniechania odbiją się negatywnie na kolejnych pokoleniach.

Tegoroczny Kongres, będzie doskonałą okazją do zaprezentowania punktów widzenia osób reprezentujących różne środowiska. Istotne będzie zogniskowanie szczególnej uwagi na spostrzeżenia grupy osób z niepełnosprawnościami – której to temat dotyczy bezpośrednio, a jednocześnie, której głosy są wciąż mało słyszalne.

Uczestnicy dwóch paneli dyskusyjnych postarają się odpowiedzieć na pytania:
1. Strategia deinstytucjonalizacji – czy możemy czekać na rozwiązania systemowe do 2035 roku?
2. Jak nowe rozwiązania planowane w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami, będą wspierać proces deinstytucjonalizacji?

Spotkanie rozpocznie się od przedstawienia relacji z konwentów regionalnych/tematycznych, a w drugiej części Kongresu uczestnicy zostaną zaproszeni do aktywnego udziału w dwóch sesjach tematycznych zaproponowanych przez młodych ludzi:
1. Rynek pracy – otwarty czy chroniony? Jaki model powinno wspierać państwo na rzecz niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami w Polsce?
2. Wizerunek osób z niepełnosprawnościami w mediach a niezależne życie.

Organizatorami Kongresu są: Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami oraz Rada Programowa Kongresu. Kontakt: biuro@pfon.org.

Udostępniamy link do wydarzenia na Facebooku.

Jeszcze raz data: 23 października 2021 r. 10:00.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

 

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego – obchodzony 10 października –  ustanowiony został w 1992 r. przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health, działająca od 1948 r.) z inicjatywy sekretarza generalnego organizacji Richarda Huntera. Według Światowej Organizacji Zdrowia zaburzenia psychiczne stają się jednym z głównych problemów zdrowotnych, powodujących niesprawność życiową ludzi. Wzrost ryzyka zachorowań jest nierozerwalnie związany z rozwojem cywilizacyjnym, dynamicznym tempem życia, przewlekłym stresem i długotrwałym brakiem wypoczynku. Taki tryb życia skutkuje pojawianiem się nerwic i innych zaburzeń lękowych, depresji oraz psychoz. Zaburzenia psychiczne wpływają na pogorszenie funkcjonowania w pracy, zagrażają rodzinie, wielokrotnie są przyczyną samobójstw.

https://www.gov.pl/web/psse-brodnica/swiatowy-dzien-zdrowia-psychicznego

 

Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało  zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej pod nazwą Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pakiet-psychologiczny–rekomendacje-dla-uczelni-dotyczace-pomocy-studentom

 

Pamiętajcie, jesteśmy dla Was!

Sesja egzaminacyjna online — jak się przygotować i poradzić sobie ze stresem?

https://wsparciepsychologiczne.psrp.org.pl/2020/06/sesja-egzaminacyjna-online-jak-sie-przygotowac-i-poradzic-sobie-ze-stresem/

 

Paliwo dla szarych komórek

 

http://www.wiecjestem.us.edu.pl/paliwo-dla-szarych-komorek

 

Forum przeciw depresji

 

to strona Internetowa, która powstała z myślą o osobach chorych na depresję i tych, których bliscy lub znajomi zmagają się z tą chorobą. Za jej pośrednictwem można uzyskać wiele informacji o objawach, przebiegu i sposobach leczenia depresji oraz wykonać test Becka, czyli sprawdzić swoje samopoczucie psychiczne. Na stronie znajdują się także aktualności i szczegółowe informacje dotyczące bieżącej edycji kampanii.

https://forumprzeciwdepresji.pl/ 

Strefa komfortu PSRP

Webinaria

Zdrowie psychiczne na polskich uczelniach – Raport MEiN

Ważne adresy i telefony